ТП Издания
Книга-годишник "Социално осигуряване 2010"
Указание № 91-01-149 от 9.07.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 594
Указание № 91-01-324 от 10.12.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 597
Указание № 91-01-15 от 11.01.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 602
Указание № 91-01-52 от 5.02.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 606
Указание № 24-00-7 от 25.02.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 624
Указание № 24-00-10 от 10.03.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 626
Решение № 836 от 20.01.2009 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 627
Решение № 2309 от 19.02.2009 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 628
Решение № 5645 от 29.04.2009 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 630
Определение № 8251 от 22.06.2009 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 632
Решение № 12759 от 29.10.2009 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 634
Решение № 432 от 12.01.2010 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 635
Ккоментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Промените в осигурителното законодателство, в сила от началото на 2010 година - 2010 г.
авторски материал, стр. 637
Ккоментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Промените в осигурителното законодателство, в сила от началото на 2010 година - 2010 г.
авторски материал, стр. 637
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Осигуряване за общо заболяване и майчинство, за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, за трудова злополука и професионална болест, и за безработица - 2010 г.
авторски материал, стр. 640
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Осигуряване за общо заболяване и майчинство, за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, за трудова злополука и професионална болест, и за безработица - 2010 г.
авторски материал, стр. 640
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Осигуряване на лицата, работещи по трудови договори за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест - 2010 г.
авторски материал, стр. 656
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Осигуряване на лицата, работещи по трудови договори за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест - 2010 г.
авторски материал, стр. 656
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Осигуряване на самоосигуряващите се лица и на лицата, работещи без трудово правоотношение, за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт - 2010 г.
авторски материал, стр. 658
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Осигуряване на самоосигуряващите се лица и на лицата, работещи без трудово правоотношение, за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт - 2010 г.
авторски материал, стр. 658
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Промени в здравното осигуряване - 2010 г.
авторски материал, стр. 670
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Промени в здравното осигуряване - 2010 г.
авторски материал, стр. 670
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност – 2010 г.
авторски материал, стр. 673
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност – 2010 г.
авторски материал, стр. 673
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство неработоспособност – 2010 г.
авторски материал, стр. 705
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство неработоспособност – 2010 г.
авторски материал, стр. 705
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица и плащания за Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” неработоспособност – 2010 г.
авторски материал, стр. 751
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица и плащания за Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” неработоспособност – 2010 г.
авторски материал, стр. 751
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии, размери и условия за отпускането им - 2010 г.
авторски материал, стр. 768
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии, размери и условия за отпускането им - 2010 г.
авторски материал, стр. 768
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Отпускане и изплащане на пенсиите - 2010 г.
авторски материал, стр. 802
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Отпускане и изплащане на пенсиите - 2010 г.
авторски материал, стр. 802
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други въпроси, свързани с пенсионното производство - 2010 г.
авторски материал, стр. 807
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други въпроси, свързани с пенсионното производство - 2010 г.
авторски материал, стр. 807
Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Прилагане на европейските регламенти - 2010г.
авторски материал, стр. 814
Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Прилагане на европейските регламенти - 2010г.
авторски материал, стр. 814
Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Прилагане на двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване, по които Република България е страна - 2010г
авторски материал, стр. 846
Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Прилагане на двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване, по които Република България е страна - 2010г
авторски материал, стр. 846
Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Трансфери на пенсионни права между пенсионните фондове на България и пенсионните схеми за служителите, работещи в органите на ЕС
авторски материал, стр. 861
Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Трансфери на пенсионни права между пенсионните фондове на България и пенсионните схеми за служителите, работещи в органите на ЕС
авторски материал, стр. 861
Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Промени в организацията на обслужването в НОИ - 2010 г.
авторски материал, стр. 865
Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване в България - Промени в организацията на обслужването в НОИ - 2010 г.
авторски материал, стр. 865
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения – 2010 г.
авторски материал, стр. 887
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения – 2010 г.
авторски материал, стр. 887
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Преглед на промените в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване, настъпили през 2009 година - 2010 г.
авторски материал, стр. 888
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Преглед на промените в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване, настъпили през 2009 година - 2010 г.
авторски материал, стр. 888
Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване - 2010 г.
авторски материал, стр. 895
Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване - 2010 г.
авторски материал, стр. 895
Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2010 г.
авторски материал, стр. 903
Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2010 г.
авторски материал, стр. 903
Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2010 г.
авторски материал, стр. 915
Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2010 г.
авторски материал, стр. 915
Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор над допълнителното пенсионно осигуряване - 2010 г.
авторски материал, стр. 930
Kоментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор над допълнителното пенсионно осигуряване - 2010 г.
авторски материал, стр. 930