ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2010 г., кн. 03
При отработено предизвестие не се дължи обезщетение по чл. 220 КТ
авторски материал, стр. 5
Работодателят е длъжен да даде отпуск, уговорен с колективния договор
авторски материал, стр. 9
При съкращение работното облекло се връща
авторски материал, стр. 10
Прекратяване на трудовия договор при изменение на длъжността по длъжностно разписание
авторски материал, стр. 11
Индивидуалните трудови спорове - ред за разглеждане и решаване
авторски материал, стр. 13
Промени в Закона за държавния служител във връзка с изпълнението на длъжност в институциите на ЕС
авторски материал, стр. 20
Управление на мотивацията в българските предприятия
авторски материал, стр. 21
Законодателната промяна в уредбата на Великденските празници
авторски материал, стр. 30
На завърналите се след майчинство работнички и служителки се полага съответно коригиране на трудовото възнаграждение
авторски материал, стр. 33
Не плащат заплати - вземате обезщетение
авторски материал, стр. 34
Условията и реда за подаване и съхранение на Декларацията по чл. 15, ал. 1 ЗЗБУТ са регламентирани с наредба
авторски материал, стр. 36
Промени в техническото законодателство за машините
авторски материал, стр. 39
Промени в изискванията за предоставяне на посреднически услуги по заетост
авторски материал, стр. 51
Относно дължимостта на осигурителни вноски по договори за управление и контрол, сключени от собственици или съдружници в търговски дружества
авторски материал, стр. 55
Относно дължимостта на осигурителни вноски по договори за управление и контрол, сключени от собственици или съдружници в търговски дружества
авторски материал, стр. 55
Писмо № 24-00-7 от 25.02.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 57
Писмо № 24-00-10 от 10.03.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 59
От 20 март 2010 година влиза в сила Договорът за социална сигурност между Република България и Руската федерация
авторски материал, стр. 60
От 20 март 2010 година влиза в сила Договорът за социална сигурност между Република България и Руската федерация
авторски материал, стр. 60
Условия и ред за получаване на месечни помощи за деца
авторски материал, стр. 65
Обхват на медицинската помощ, регламентирана за 2010 г.
административна практика, стр. 69