ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2009 г., кн. 12
При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното раб
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94ХХ-71 от 06.11.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - 1/2009
административна практика, стр. 11
Въпроси и отговори по прилагането на Кодекса за социално осигуряване - 1/2009
административна практика, стр. 12
Професионалната андрагогика е необходима за политиката по професионалната квалификация и заетостта
авторски материал, стр. 21
Заповед № 163 от 05.11.2009 г.
административна практика, стр. 31
Указание № 9100/260 от 30.11.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 34
Указание № 91-01-287/06.11.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 36
Обезщетение при пенсиониране на лица на длъжност “педагог” и “възпитател” в домовете за деца, лишени от родителски грижи
авторски материал, стр. 42
Социално-икономическото развитие през призмата на социалната икономика. Добри европейски практики
авторски материал, стр. 45
Писмо № 1-79 от 10.09.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 48
Писмо № 07-00-853 от 26.10.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 49
Приоритети на Европейския съюз в социалната област, заетостта и имиграцията, по време на испанското председателство през първото полугодие на 2010 г.
авторски материал, стр. 55