ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2009 г., кн. 12
За съставителите на финансови отчети
авторски материал, стр. 5
Специфични изисквания за съставяне на годишния финансов отчет за 2009 г. в бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 7
Счетоводно отчитане на заемите за послужване
авторски материал, стр. 22
За някои промени в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2010 г.
авторски материал, стр. 28
Данъчно третиране на дивидентите, разпределени в полза на лица от ЕС
авторски материал, стр. 34
Годишна корекция на ползван частичен данъчен кредит по чл. 73, ал. 6 и 8 ЗДДС
авторски материал, стр. 36
Данъчно третиране на тристранните операции съгласно ЗДДС
авторски материал, стр. 38
Вещите като обект на облагане и данъчна основа при недвижимите имоти
авторски материал, стр. 43
Застраховки за кредитоискатели ­ какво трябва да знаем за тях
авторски материал, стр. 50
Основни приоритети в държавния бюджет за 2010 г.
авторски материал, стр. 53
Насоки за успешна реализация и избягване на грешки при подготовката и осъществяването на европроекти
авторски материал, стр. 56
Българските финансови пазари в края на 2009 година
авторски материал, стр. 63