ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2009 г., кн. 11
Дисциплинарната отговорност
авторски материал, стр. 5
Правно значение на забраните за упражняване на конкурентна дейност от работници и служители
авторски материал, стр. 18
Срокът за изпитване може да се договаря и при преназначаване на друга длъжност
авторски материал, стр. 24
И в частните фирми е незаконно да се работи над 8 часа всеки ден
авторски материал, стр. 27
Натрупаните неползвани отпуски на държавните служители - Правен режим и проблеми, които чакат решение
авторски материал, стр. 28
Срокът за изпитване на държавния служител е една година
авторски материал, стр. 34
Оценяване и степенуване на длъжностите в компанията
авторски материал, стр. 36
При оставане без работа работодателят може да плати за повече от месец
авторски материал, стр. 44
Заплатите при престой
авторски материал, стр. 45
Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа – 1/2009
административна практика, стр. 46
Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа – 2/2009
административна практика, стр. 46
Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа – 3/2009
административна практика, стр. 47
Финансиране на действия за реинтеграция на пазара на труда на съкратени работници и служители със средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
авторски материал, стр. 49
Последните промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал, стр. 56
Последните промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал, стр. 56
Сумиране на натрупан в различни държави от Европейския съюз осигурителен стаж
авторски материал, стр. 61
Писмо № 92-1108-1 от 12.10.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 94Н-1293-1 от 27.10.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
При определяне на обезщетението за неработоспособност за времето на отсъствие на осигуряване се взима предвид минималната работна заплата за страната
авторски материал, стр. 71
При карантина в детска градина се плаща обезщетение
авторски материал, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 27/2009
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 28/2009
административна практика, стр. 75
Атестиране на служителите в държавната администрация - Същност, условия и ред за осъществяване, участници в процеса, образци на формуляри
авторски материал, стр. 88