ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2009 г., кн. 11
Акценти на годишното счетоводно приключване за 2009 г. в строителните предприятия
авторски материал, стр. 5
Нови изисквания за оповестяване на информация за финансовите инструменти
авторски материал, стр. 12
Третиране по реда на ЗКПО на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС
авторски материал, стр. 18
Данъчен режим по ЗДДФЛ на доходи от авторски и лицензионни възнаграждения, и интелектуална собственост
авторски материал, стр. 25
Предстоящи промени в ЗДДС, имащи отношение към обърнатото данъчно задължение, обусловени от разпоредбите на новата Директива 2008/8/ЕО
авторски материал, стр. 29
Измененията в Наредба № Н-18 на МФ от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувани в ДВ, брой 77 от 2009 г.
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 13/2009
авторски материал, стр. 38
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 12/2009
авторски материал, стр. 38
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 14/2009
авторски материал, стр. 39
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 15/2009
авторски материал, стр. 40
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 16/2009
авторски материал, стр. 41
Обезпечаване на публични вземания
авторски материал, стр. 42
Временен внос на автомобили
административна практика, стр. 47
Задължително застраховане на отговорността на туроператора
авторски материал, стр. 50
Финансиране на социалното осигуряване в България ­ модели и предизвикателства
авторски материал, стр. 60
Българските финансови пазари между 15 октомври и 15 ноември 2009 г.
авторски материал, стр. 69
Годишно счетоводно приключване на 2009 г. в предприятията, прилагащи Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
авторски материал, стр. 88
Годишно счетоводно приключване на 2009 г. в предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 88