ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2009 г., кн. 09
Особени способи за придобиване на сервитутни права
авторски материал, стр. 5
Предсрочно прекратяване на договора за наем с предизвестие
авторски материал, стр. 13
Сделка при прекратено пълномощие
авторски материал, стр. 20
Владение без основание
авторски материал, стр. 22
Решение № 2566 от 14.06.2009 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 23
Решение № 265 от 19.03.2009 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 26
Изменения в концесионния режим на минералните води
авторски материал, стр. 29
Изменения в подзаконовата уредба на земеделските земи
авторски материал, стр. 37
Управление на жилищните комплекси от затворен тип
авторски материал, стр. 42
От 1 октомври могат да се сключват брачни договори
авторски материал, стр. 48
Деца от различни бракове наследяват поравно
авторски материал, стр. 50
Продажба на имот в нарушение на чл. 33 ЗС
авторски материал, стр. 52
Решение № 596 от 29.04.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 53
Нотариални действия във връзка с новата уредба на имуществените отношения между съпрузите
авторски материал, стр. 57
Срокът по чл. 49, ал. 3 ЗУТ
авторски материал, стр. 65
Срокът по чл. 53а ЗУТ
авторски материал, стр. 67
Осигуряване на доказателства по искови производства, касаещи авторскоправни дела
авторски материал, стр. 69
Недобросъвестността при заявяване на търговска марка в практиката на ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар
авторски материал, стр. 75
Уредбата на развода по новия Семеен кодекс
авторски материал, стр. 88