ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2009 г., кн. 08
Предварителна закрила при уволнение
авторски материал, стр. 5
Договорът става безсрочен по споразумение
авторски материал, стр. 11
Правото на отпуск по чл. 167а КТ не може да се отстъпва от единия на другия родител
авторски материал, стр. 12
Относно закрилата при уволнение на бременна работничка или служителка при закриване на предприятието или част от него
авторски материал, стр. 16
Трудовата книжка се връща срещу подпис
авторски материал, стр. 17
Изпълняване На Длъжност В Институция На Европейския Съюз
авторски материал, стр. 19
Прекъсване ползването на платения отпуск на държавен служител става само с негово съгласие
авторски материал, стр. 22
Писмо № 17-00-170 от 9.06.2009 г. на МДААР
административна практика, стр. 27
Писмо № 19-00-648 от 9.06.2009 г. на МДААР
административна практика, стр. 28
Ефективни мотиватори за служителите в IBM Бъгария
авторски материал, стр. 30
Заплащане за първия ден от временната неработоспособност
авторски материал, стр. 33
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 8/2009
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 9/2009
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 10/2009
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 11/2009
административна практика, стр. 37
Проблемът за характера на застраховка "Злополука" на работниците и служителите по Кодекса на труда и по Кодекса за застраховането
авторски материал, стр. 39
Задължително ежегодно обучение по здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 44
Българската “пътека” за постигане на по-голяма гъвкавост и сигурност на пазара на труда
авторски материал, стр. 47
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 27
авторски материал, стр. 53
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 29
авторски материал, стр. 54
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 28
авторски материал, стр. 54
Периодично и еднократно изплащане на обезщетения за безработица
авторски материал, стр. 56
Периодично и еднократно изплащане на обезщетения за безработица
авторски материал, стр. 56
До 75 дни обезщетение за болничен след уволнението
авторски материал, стр. 63
До 75 дни обезщетение за болничен след уволнението
авторски материал, стр. 63
Писмо № 94К-1411-1 от 10.07.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Писмо № 01-01-44 от 14.07.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 04-02-252 от 14.07.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 94К-1410-1 от 23.07.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 11-54-22 от 24.07.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 3
авторски материал, стр. 70
Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 3
авторски материал, стр. 70
Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 4
авторски материал, стр. 71
Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 4
авторски материал, стр. 71
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 19/2009
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 20/2009
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 21/2009
административна практика, стр. 75