ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2009 г., кн. 07
Имуществена отговорност на работника или служителя
авторски материал, стр. 5
Българска “пътека” за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда, 2009-2011 г.
авторски материал, стр. 20
Методика за предоставяне на социалната услуга в общността “Личен асистент”
административна практика, стр. 34
Указание № 91-01-138/26.06.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Системата за социална сигурност и влиянието на световната финансова криза - опитът на Германия
авторски материал, стр. 68
Международната организация на труда на 90 години - Глобалният пакт по заетостта - път за решаване на проблемите, предизвикани от икономическата криза
авторски материал, стр. 78