ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2009 г., кн. 06
Право на подбор по чл. 329 КТ и основания за неговото извършване
авторски материал, стр. 5
Права на непълнолетните при недействителен договор
авторски материал, стр. 9
12 дни платен отпуск за кандидатстване във ВУЗ
авторски материал, стр. 10
Учените могат да работят до 65-годишна възраст
авторски материал, стр. 11
Мотивиране на заповедта за уволнение
авторски материал, стр. 12
Платен годишен отпуск или заплащане на обезщетение по чл. 224 КТ при незаконно уволнение
авторски материал, стр. 16
Трудов и осигурителен стаж се изчисляват различно
авторски материал, стр. 19
Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, и несъвместимостите по време на служебното правоотношение
авторски материал, стр. 21
Времето, през което държавният служител е бил уволнен, но уволнението е признато за незаконно, се признава за служебен стаж
авторски материал, стр. 24
Писмо № 29-Р-14 от 8.05.2009 г. на МДААР
административна практика, стр. 27
Управление на човешките ресурси в условията на криза
авторски материал, стр. 28
Плащания и социални придобивки на работници или служители, преминали на непълно работно време при условията на чл. 138а, ал. 1 КТ
авторски материал, стр. 36
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 5/2009
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 7/2009
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 6/2009
административна практика, стр. 39
Решение № 6 от 31.01.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 41
Административнонаказателна отговорност за нарушаване на законодателството по безопасност и здраве при работа
авторски материал, стр. 44
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 23
авторски материал, стр. 50
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 25
авторски материал, стр. 52
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 24
авторски материал, стр. 52
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 26
авторски материал, стр. 53
Осигуряване на лицата, полагащи труд без трудово правоотношение
авторски материал, стр. 54
Осигуряване на лицата, полагащи труд без трудово правоотношение
авторски материал, стр. 54
Индексиране на пенсиите от 1 юли 2009 г. и определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
авторски материал, стр. 56
Индексиране на пенсиите от 1 юли 2009 г. и определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
авторски материал, стр. 56
Осъвременяване на пенсиите, отпуснати по международен договор в областта на социалното осигуряване
авторски материал, стр. 60
Осъвременяване на пенсиите, отпуснати по международен договор в областта на социалното осигуряване
авторски материал, стр. 60
Писмо № 26-2860-1 от 11.05.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 63
Писмо № 92-1058-1 от 11.05.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Обезщетението при бременност и раждане се определя на база 12 календарни месеца, преди излизането в отпуск
авторски материал, стр. 68
Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 1
авторски материал, стр. 70
Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 1
авторски материал, стр. 70
Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 2
авторски материал, стр. 72
Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 2
авторски материал, стр. 72
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 14/2009
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 15/2009
административна практика, стр. 74