ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2009 г., кн. 06
Писмо № С01/64 от 27.04.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 94ИИ/178 от 27.04.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 12/621 от 27.04.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94ББ/16 от 13.05.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94НН/66 от 14.05.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № С01/96 от 15.05.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Малки предприятия - Идентифициране и оценка на опасностите; предприемане на мерки
авторски материал, стр. 15
Указание по процедурата за регистрация в териториалните поделения на Агенцията по заетостта, необходима при преценка на правото на парични обезщетения за безработица и износа/вноса им от/в Република България
административна практика, стр. 22
Заповед № РД-01/410 от 29.04.2009 г. за утвърждаване на молби-декларации за семейни помощи
административна практика, стр. 36
Договори за изпълнение на проекти между Министерството на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал, стр. 37
Указание № 91-01-71/ 24.03.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 46
Полезна информация за български граждани, които търсят работа в Испания, или вече работят там
авторски материал, стр. 64
Влияние на световната финансова криза върху пенсионните системи на някои страни от Европейския съюз и извън него
авторски материал, стр. 72