ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2009 г., кн. 04
Зачитане на стаж на съпругата на дългосрочно командирован в чужбина служител
авторски материал, стр. 5
Отпуск за бременност и раждане се прехвърля само на бащата
авторски материал, стр. 7
Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при отмяна на незаконно уволнение
авторски материал, стр. 8
Ред и условия за трудоустрояване на работник или служител с трайно намалена работоспособност
авторски материал, стр. 11
Работодателят прави подбор при масово уволнение
авторски материал, стр. 12
Времето на незаконно уволнение се брои за стаж
авторски материал, стр. 15
Решение № 244 от 20.03.2009 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 16
Правни способи за назначаване на главен секретар
авторски материал, стр. 19
Възможност за бързо кариерно израстване в същата администрация
авторски материал, стр. 23
Представителното работно облекло на държавните служители
авторски материал, стр. 25
Писмо № 03-04-6 от 12.03.2009 г. на МДААР
административна практика, стр. 28
Значението на препоръката
авторски материал, стр. 30
Проверка на препоръчителните писма
авторски материал, стр. 32
Заплащане на платения годишен отпуск на работника или служителя в съответствие с промените в чл. 177 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 34
Възнаграждение за платен отпуск след завръщане от отпуск по майчинство
авторски материал, стр. 36
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 1/2009
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 2/2009
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 3/2009
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 4/2009
административна практика, стр. 41
Оценката на риска - ключът към здравословни работни места
авторски материал, стр. 42
Решение № 1475/2009 г. от 9.01.2009 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 45
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 21
авторски материал, стр. 47
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 22
авторски материал, стр. 48
Изменения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, в сила от началото на 2009 г.
авторски материал, стр. 52
Изменения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, в сила от началото на 2009 г.
авторски материал, стр. 52
Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал, стр. 58
Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал, стр. 58
Писмо № 94М-2561-1 от 4.03.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Писмо № 61-04-1 от 4.03.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Програмата “В подкрепа на майчинството” подпомага трудовата реинтеграция на родителите с малки деца
авторски материал, стр. 68
По-голямата част от лекарствата вече ще се продават само с рецепта
авторски материал, стр. 70
По-голямата част от лекарствата вече ще се продават само с рецепта
авторски материал, стр. 70
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 7/2009
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 8/2009
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 9/2009
административна практика, стр. 74