ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2009 г., кн. 01
За правото на работодателя едностранно да въвежда непълно работно време по чл. 138а, ал. 1 КТ след промените в кодекса
авторски материал, стр. 5
Признаване на трудов стаж и при работа по чл. 114 КТ
авторски материал, стр. 8
Бащите вече ще имат право на отпуск при раждане на дете, според промените в КТ
авторски материал, стр. 11
От 5 до 10 пъти скачат глобите за нарушение на Кодекса на труда
авторски материал, стр. 14
Прекратяване на служебното правоотношение при получена най-ниска оценка при атестиране
авторски материал, стр. 16
Държавните служители с повече пари за облекло
авторски материал, стр. 18
Писмо № 29-П-16 от 1.12.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 19
Писмо № 29-М-34 от 2.12.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 21
Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2009 г.
авторски материал, стр. 22
Заповед № РД01/1144 от 30.12.2008 г.
административна практика, стр. 25
Заплащане на работата през празнични дни и при извънреден труд
авторски материал, стр. 31
Обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение
авторски материал, стр. 34
Ползите за бизнеса от добрата практика по безопасност и здраве при работа
авторски материал, стр. 37
Кои държави от ЕС “отвориха” трудовите си пазари за български работници от началото на 2009 г.
авторски материал, стр. 42
Промените в осигурителното законодателство през 2009 година - съдържание и мотиви
авторски материал, стр. 48
Промените в осигурителното законодателство през 2009 година - съдържание и мотиви
авторски материал, стр. 48
Ползване на право на парично обезщетение за безработица от срочно наетия персонал в институциите на ЕС
авторски материал, стр. 54
Ползване на право на парично обезщетение за безработица от срочно наетия персонал в институциите на ЕС
авторски материал, стр. 54
Писмо № 33-08-1 от 10.12.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Писмо № 94 С-2608-1 от 10 .12.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Писмо № 94В-1975-1 от 12.12.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Писмо № 94Д-1901-1 от 29.12.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Размери на помощите по Закона за семейни помощи за деца през 2009 година
авторски материал, стр. 61
Нови моменти в здравното осигуряване през 2009 г.
авторски материал, стр. 63
Нови моменти в здравното осигуряване през 2009 г.
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 1/2009
административна практика, стр. 68
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 2/2009
административна практика, стр. 69
Основни въпроси на промените в Кодекса на труда от декември 2008 г.
авторски материал, стр. 88