ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2008 г., кн. 12
Паркоместата и етажната собственост
авторски материал, стр. 5
Незаконен строеж в чужд имот
авторски материал, стр. 10
Решение № 848 от 30 .05.2008 г. на ВКС, V отд.
съдебна практика, стр. 11
Решение № 184/08 от 21.02.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 14
Основните изменения и допълнения в Закона за подземните богатства
авторски материал, стр. 18
Упражняване на правата по чл. 12 от Закона за наследството
авторски материал, стр. 25
Преживял съпруг и деца не плащат данък наследство
авторски материал, стр. 35
Промени в правния и фактически статут на недвижимия имот - Необходимост от издаване на нов титул за собственост
авторски материал, стр. 38
Въвеждане в експлоатация на завършените строежи. Режими на въвеждане в зависимост от категорията на строежите.
авторски материал, стр. 43
Лицензиране на музиката в интернет
авторски материал, стр. 55
Нови моменти в закрилата на промишления дизайн по реда на Хагската спогодба
авторски материал, стр. 65