ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2008 г., кн. 11
Права на осиновителите по българското трудово и осигурително законодателство при отглеждане на осиновено дете
авторски материал, стр. 5
Писмо № 29/37 от 09.09.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94ММ/315 от 25.09.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 9433/18 от 25.09.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 92/666 от 29.09.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 92/300 от 29.09.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94КК/68 от 30.09.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 12/867 от 30.09.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 94ИИ/249 от 08.10.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Услуги за работодателите, предлагани в дирекциите “Бюро по труда”
авторски материал, стр. 23
Указание за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността “Домашен помощник”
административна практика, стр. 31
Указание № 91-01-127 от 26.05.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 42
Нагласите на българските работници да се завърнат в България и нагласите на работодателите в България да ги наемат
авторски материал, стр. 59
Корпоративната социална отговорност - ангажимент на бизнеса за устойчиво икономическо развитие
авторски материал, стр. 66
Промени в нормативната уредба по администриране на професионалните болести в Република България
административна практика, стр. 88
Заповед № РД09-522 от 21.10.2008 г.
административна практика, стр. 88