ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2008 г., кн. 09
Съдействие за уреждане на колективните трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж
авторски материал, стр. 5
Допълнителен труд - само при спазване на минималните почивки
авторски материал, стр. 11
Час по-малко се трудим, ако предизвестието е връчено от работодателя
авторски материал, стр. 12
Понятие и видове почивки в българското трудово законодателство
авторски материал, стр. 13
Право на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
авторски материал, стр. 20
Възстановяване на изгубена или унищожена трудова книжка
авторски материал, стр. 24
Ненормирано работно време съгласно Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 27
Временно преместване на държавен служител в друга администрация
авторски материал, стр. 30
Корпоративната социална отговорност в контекста на управлението на човешките ресурси
авторски материал, стр. 35
Добавката за клас за времето преди 01.07.2007 г. не може да се намалява
авторски материал, стр. 43
Изчисляване на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 47
Стратегия за безопасност и здраве при работа 2008-2012 г.
авторски материал, стр. 50
Преизчисляване на пенсиите за трудова дейност от 01.10.2008 г.
авторски материал, стр. 60
Преизчисляване на пенсиите за трудова дейност от 01.10.2008 г.
авторски материал, стр. 60
Нови моменти в изискванията към рекламните и информационните материали на пенсионно - осигурителните дружества
авторски материал, стр. 63
Нови моменти в изискванията към рекламните и информационните материали на пенсионно - осигурителните дружества
авторски материал, стр. 63
На интернет-страницата на НОИ е публикувана информация за прекратените осигурители без правоприемник
авторски материал, стр. 68
На интернет-страницата на НОИ е публикувана информация за прекратените осигурители без правоприемник
авторски материал, стр. 68
За някои особености в реда за определяне и изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство
авторски материал, стр. 71
За някои особености в реда за определяне и изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство
авторски материал, стр. 71
Писмо № 03-08-25 от 12.08.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Писмо № 94 А-1762-1 от 28.08.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
За времето на поставяне под карантина на дете, което се отглежда в детско заведение, родителите имат право на обезщетение
авторски материал, стр. 78
Какъв е обхватът на помощта, която получаваме от личния си лекар
авторски материал, стр. 79
Какъв е обхватът на помощта, която получаваме от личния си лекар
авторски материал, стр. 79