ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2008 г., кн. 09
Писмо № 9104/324 от 21.04.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 91АО/1473 от 25.06.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 0403/75 от 30.06.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94АА/94 от 01.07.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 11/33 от 16.07.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Службите по трудова медицина - нова правна уредба - нови предизвикателства
авторски материал, стр. 12
Най-често задаваните въпроси, свързани със службите по трудова медицина, подбрани от сайта на ИА “Главна инспекция по труда” – 2
административна практика, стр. 24
Най-често задаваните въпроси, свързани със службите по трудова медицина, подбрани от сайта на ИА “Главна инспекция по труда” – 1
административна практика, стр. 24
Най-често задаваните въпроси, свързани със службите по трудова медицина, подбрани от сайта на ИА “Главна инспекция по труда” – 3
административна практика, стр. 25
Най-често задаваните въпроси, свързани със службите по трудова медицина, подбрани от сайта на ИА “Главна инспекция по труда” – 4
административна практика, стр. 25
Национална програма “Активиране на неактивни лица”
авторски материал, стр. 26
Препоръки на Агенцията по заетостта към гражданите, ползващи услугите на посредници за работа в чужбина
административна практика, стр. 31
Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Наблюдавано жилище”
административна практика, стр. 35
Указание № 91-01-124 от 23.05.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 52
Справка, относно определянето на минималния осигурителен доход за 2009 година
административна практика, стр. 63
Лисабонският договор - ефективност, демокрация, прозрачност
авторски материал, стр. 64