ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2008 г., кн. 07
Промените в исковия процес, въведени със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 5
Основни характеристики на имотния регистър
авторски материал, стр. 14
Продажба на имот, придобит срещу задължение за издръжка и гледане
авторски материал, стр. 20
Решение № 1444/07 от 19 .11.2007 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 21
Решение № 616 от 4.07.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 24
Промените в Закона за общинската собственост
авторски материал, стр. 29
План за поземлено управление
авторски материал, стр. 36
Приемане на наследството по опис
авторски материал, стр. 40
Със завещание не може да се лиши дете от наследство
авторски материал, стр. 44
Основания за определяне на по-голям дял от имуществото при развод - 1
авторски материал, стр. 47
Решение № 736 от 10.07.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 49
Завещанието трябва да има точна дата
авторски материал, стр. 53
Нотариусът не проверява собствеността при апорт
съдебна практика, стр. 56
Как се определят границите между недвижими имоти
авторски материал, стр. 58
Авторскоправен режим на фотографските произведения и произведенията, създадени по начин, аналогиченна фотографския
авторски материал, стр. 63
Собственост и интелектуална собственост
авторски материал, стр. 70