ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2008 г., кн. 06
За разликата между трудов и граждански договор
авторски материал, стр. 5
Не се дават командировъчни при постъпване в болница
авторски материал, стр. 8
Ненормиран работен ден - със заповед на работодателя
авторски материал, стр. 9
Имуществена отговорност на работниците и служителите
авторски материал, стр. 10
Заместникът по чл. 68, ал. 3 КТ не се изключва от подбора при съкращаване в щата
авторски материал, стр. 14
Половин ден работа - цял ден стаж
авторски материал, стр. 17
Още за промените в Закона за държавния служител - новата алинея трета в чл. 38а от закона
авторски материал, стр. 19
Стартираха пет нови процедури по Оперативна програма “Административен капацитет”
авторски материал, стр. 21
Писмо № 04-10-27 от 21.04.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 23
Писмо № 29-В-14 от 22.04.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 24
Започна приемането на проекти по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” - фаза 2
авторски материал, стр. 26
Заплащане на труда при работа в събота и неделя
авторски материал, стр. 31
Заплащане за работа на официален празничен ден и за положен извънреден труд
авторски материал, стр. 34
Допълнително трудово възнаграждение за постигнати високи резултати от труда
авторски материал, стр. 36
Включване на времето на кадрова военна служба при определянето на правото и размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
авторски материал, стр. 38
Указание № РД 06/12 от 22.04.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 40
Задължение на работодателя за осигуряване на първа долекарска помощ
авторски материал, стр. 43
Актуализираната стратегия по заетостта за периода 2008-2015 г.
авторски материал, стр. 47
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 10
авторски материал, стр. 55
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 11
авторски материал, стр. 56
Как осигурителите трябва да определят размера на нетното възнаграждение при попълване на декларация образец № 1 - “Данни за осигуреното лице”
авторски материал, стр. 59
Как осигурителите трябва да определят размера на нетното възнаграждение при попълване на декларация образец № 1 - “Данни за осигуреното лице”
авторски материал, стр. 59
Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 юли 2008 г.
авторски материал, стр. 65
Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 юли 2008 г.
авторски материал, стр. 65
Давностни срокове за пенсии по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 67
Давностни срокове за пенсии по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 67
Новата спогодба за социална сигурност между България и Израел
авторски материал, стр. 71
Новата спогодба за социална сигурност между България и Израел
авторски материал, стр. 71
Писмо № 94А-390-1 от 15.05.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Писмо № 26-114-1 от 22.05.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 76
Нов ред и условия за отпускане на целева помощ за отопление
авторски материал, стр. 78
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 15/2008
административна практика, стр. 81
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 14/2008
административна практика, стр. 81
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 16/2008
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 17/2008
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 18/2008
административна практика, стр. 83
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 19/2008
административна практика, стр. 84