ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2008 г., кн. 06
Изменение на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94ИИ/35 от 11.03.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94ИИ/34 от 13.03.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94.РР/52 от 13.03.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94ИИ/54 от 18.03.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 9104/213 от 20.03.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 26/101 от 19.03.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 91.04/79 от 13.03.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Интернет - бърз и удобен начин за търсене на работа
авторски материал, стр. 19
Указание № 91-01-73/21.03.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 30
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” през настоящата година
авторски материал, стр. 47
Нови моменти в уредбата на правото на свободно движение и пребиваване в Европейския съюз според Директива 2004/38 на Европейския парламент и Съвета
авторски материал, стр. 55
България беше домакин на Регионална конференция на високо равнище на тема “Развитие на човешките ресурси” и на “Седмица на социалната политика в разширения Европейски съюз”
авторски материал, стр. 59
Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2007 година
административна практика, стр. 88