ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2008 г., кн. 06
Последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър
авторски материал, стр. 5
Договаряне сам със себе си при търговските сделки
авторски материал, стр. 19
Решение № 827 от 13.12.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 21
Решение № 10 от 21.02.2008 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 23
Съдбата на обезпеченията, дадени от трети лица, при изменения в главния дълг
авторски материал, стр. 26
Решение № 390 от 24.04.2008 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 35
Решение № 179 от 16.05.2008 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 38
По кой ред се разглеждат заварените от новия ГПК съдебни производства по подадени молби за издаване на изпълнителен лист?
авторски материал, стр. 42
Решение по ВАД № 36/2007 г., постановено на 02.04.2008 г.
арбитражна практика, стр. 50
Решение по ВАД № 24/2007 г., постановено на 22.02.2008 г.
арбитражна практика, стр. 51
Обща характеристика и предпоставки за провеждане на състезателен диалог
авторски материал, стр. 52
Приложимостта на чл. 9 и 18 ЗЗК в сферата на разпространение на музикални произведения
авторски материал, стр. 57
Промени в уредбата на маржин покупките, късите продажби и заемите на финансови инструменти
авторски материал, стр. 68
Някои въпроси относно заблуждаващата и сравнителната реклама
авторски материал, стр. 79
Съдебната практика и общите тълкувателни актове на ВКС и ВАС
авторски материал, стр. 88