ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2008 г., кн. 04
Договор за строителство на бъдещ имот
авторски материал, стр. 5
Вече е възможно неприсъствено съдебно решение
авторски материал, стр. 13
Кой плаща ремонта на покрива
авторски материал, стр. 15
Обезщетение за ползване на общо помещение в етажна собственост
авторски материал, стр. 19
Решение № 1650/07 от 12.12.2007 на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 20
Решение № 31/08 от 11.02.2007 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 22
Предстоящи промени в Закона за общинската собственост
авторски материал, стр. 26
Срокове по чл. 19 ЗСПЗЗ за управление и разпореждане от общините със земеделските земи, останали свободни след приключване на процедурата по възстановяване праватана собствениците по реда на ЗСПЗЗ
авторски материал, стр. 31
Решение № 1078 от 1.10.2007 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 34
Решение № 857 от 2 .08.2007 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 36
Влог ли е по смисъла на Семейния кодекс договорът за наем на сейф
авторски материал, стр. 39
Иск за подобрения в съсобствен имот
авторски материал, стр. 45
Наследяване по съребрена линия
авторски материал, стр. 46
Решение № 241 от 10.04.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 48
Проблеми на нотариалното производство след влизането в сила на новия ГПК
авторски материал, стр. 52
Тълкувателно решение № 1 от 14.01.2008 г. на ВАС, ОС на колегиите
съдебна практика, стр. 61
За същността на публикуването на авторски произведения
авторски материал, стр. 66
Нарушения на права върху промишлен дизайн ­ същност и способи на защита
авторски материал, стр. 74
Първата фаза на съдебната делба
авторски материал, стр. 88