ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2008 г., кн. 04
Писмо № 62/2 от 11.01.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94ГГ/395 от 11.01.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 92/76 от 08.02.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 92/958 от 11.02.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 94ММ/26 от 11.02.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 7/2008
административна практика, стр. 22
Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 8/2008
административна практика, стр. 23
Някои по-важни оценки и изводи от извършените проверки в предприятията за производство на целулоза, полуцелулоза, хартии, картони и изделия от хартия и картон, свързани с безопасността на работното оборудване и хигиената на труда
авторски материал, стр. 24
Националната програма “В подкрепа на майчинството” - възможност за професионална адаптация и реализация на жените чрез осигуряване на качествени грижи за отглеждането на малките им деца на възраст до 3 години
авторски материал, стр. 39
Финансиране на проекти за “Социален асистент” и “Домашен помощник” и обявяване на две нови грантови схеми по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” до края на годината
авторски материал, стр. 49
Социални услуги, финансиране, конкурсна процедура
авторски материал, стр. 54
Помощи за деца с трайни увреждания през 2008 г.
авторски материал, стр. 58
Указание № 91-01-13 от 21.01.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015)
авторски материал, стр. 82