ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2008 г., кн. 02
По някои нови въпроси в практиката на ВКС за превръщането на безсрочния в срочен трудов договор за определен срок
авторски материал, стр. 5
Въвеждане на Директива № 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място в българското трудово законодателство
авторски материал, стр. 10
Писмо № 0601/72 от 07.12.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94РР/370 от 12.12.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 04.02/158 от 15.12.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 91АО/3966 от 18.12.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
30-минутната почивка за хранене е задължителна
авторски материал, стр. 16
Предизвестието трябва да се отправи изрично
авторски материал, стр. 16
Писмо № 94ПП/268 от 18.12.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Уволнение поради неявяване на работа и начини на връчване на заповедта за дисциплинарното уволнение
авторски материал, стр. 18
Вписване на трудовия стаж в трудовата книжка
авторски материал, стр. 22
Отпуск за обучение на държавните служители се ползва съгласно Кодекса на труда
авторски материал, стр. 26
Как приоритетите на правителството се превръщат в задачи на конкретните служители в администрацията
авторски материал, стр. 27
Писмо № 29-Т-11 от 3.01.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 31
Писмо № 04-04-4 от 14.01.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 32
Писмо № 17-00-23 от 24.01.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 34
Предстоящи процедури за подбор на проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за 2008 година
авторски материал, стр. 35
Заварените случаи при определянето на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за работещите по служебно и трудово правоотношение
авторски материал, стр. 39
Промяна на процента на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
авторски материал, стр. 42
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 7
авторски материал, стр. 43
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 8
авторски материал, стр. 44
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 9
авторски материал, стр. 45
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 10
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 11
авторски материал, стр. 47
Новата Наредба № 3 за дейността на службите по трудова медицина
авторски материал, стр. 49
Националният план за действие по заетостта през 2008 година
авторски материал, стр. 56
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 4
авторски материал, стр. 62
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 5
авторски материал, стр. 64
Архивното стопанство на НОИ ­ състояние и перспективи
авторски материал, стр. 65
Архивното стопанство на НОИ ­ състояние и перспективи
авторски материал, стр. 65
По време на отпуск поради бременност и раждане не се ползва отпуск поради временна неработоспособност
авторски материал, стр. 68
По време на отпуск поради бременност и раждане не се ползва отпуск поради временна неработоспособност
авторски материал, стр. 68
Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
авторски материал, стр. 69
Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
авторски материал, стр. 69
Писмо № 94С-2363-1 от 22.012008 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Писмо № 92-925-1 от 22.01.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 74
Писмо № 94К-1232-1 от 30.01.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 74
Писмо № 26-701-1 от 30.01.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 76
Указание № 91-01-211 от 04.10.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 77
Удръжки за издръжката на дете могат да се правят и от социалните помощи
авторски материал, стр. 77
Указание № 91-01-200 от 20.09.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 78
Планово лечение в чужбина
авторски материал, стр. 79
Планово лечение в чужбина
авторски материал, стр. 79
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 3/2008
административна практика, стр. 81
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 4/2008
административна практика, стр. 82