ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2008 г., кн. 02
Ползване на отпуск поради бременност и раждане, когато раждането е в друга държава
авторски материал, стр. 7
Промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал, стр. 39
Националната програма “Мелпомена” в помощ на безработни артисти
авторски материал, стр. 71
Българо-германски център за професионално обучение в Смолян
авторски материал, стр. 75
Програма Дафне III ­ специална програма за предотвратяване и борба с насилието над деца, младежи и жени и за защита на жертвите и рисковите групи
авторски материал, стр. 82