ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2008 г., кн. 01
Писмо № 9433/171 от 16.10.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 94АА/118 от 24.10.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94ВВ/188 от 24.10.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 26/388 от 25.10.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94ИИ/396 от 29.10.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 26/398 от 02.11.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 29/28 от 02.11.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94ДД/351 от 05.11.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № ММ/641 от 05.11.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94СС/779 от 05.11.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 94ЛЛ/217 от 06.11.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 26/323 от 08.11.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Социалната справедливост и солидарността са два от най-важните принципи на Европейския съюз
авторски материал, стр. 22
Подобряване на качеството и производителността на труда: Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г.
авторски материал, стр. 28
Указание № 9193/0433 от 30.11.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 42
Сезонна работа във Великобритания
авторски материал, стр. 49
Указание № 91-01-282 от 20.12.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 53
Българската общност във Федерална Република Германия
авторски материал, стр. 64
Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра по труда
авторски материал, стр. 73