ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2007 г., кн. 12
Прекратяване на трудов договор поради болест
авторски материал, стр. 5
Нарушението на трудовата дисциплина е основание за налагане на дисциплинарно наказание “уволнение”
авторски материал, стр. 7
Инспекторът - желан партньор и консултант на работодателите и работниците
авторски материал, стр. 22
Първи стъпки за изграждане на система за валидиране на знанията и уменията, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене
авторски материал, стр. 26
Процедура за явяване пред ТЕЛК
авторски материал, стр. 26
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 37
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Удръжки
административна практика, стр. 39
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Надвзети пенсии
административна практика, стр. 43
Програма “Европа на гражданите”
авторски материал, стр. 48