ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2007 г., кн. 11
Писмо № 94ДД/283 от 16.08.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 26/273 от 27.08.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 91АО/2869 от 27.08.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 61/185 от 30.08.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94ГГ/318 от 12.09.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 26/339 от 13.09.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94ХХ/247 от 17.09.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 26/372 от 01.10.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 25
Писмо № 08/678 от 03.10.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 26
Инспекцията по труда и държавната политика в областта на безопасност и здраве при работа ­ цели, приоритети и задачи
авторски материал, стр. 33
Европейски услуги по заетостта
административна практика, стр. 42
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 1
административна практика, стр. 48
Какви документи, удостоверяващи образованието и квалификацията са необходими за работа или образование в страните от ЕС
авторски материал, стр. 48
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 2
административна практика, стр. 49
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 3
административна практика, стр. 50
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 4
административна практика, стр. 51
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 5
административна практика, стр. 52
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 6
административна практика, стр. 53
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 7
административна практика, стр. 54
Указание № 9100-1249 от 02.11.2007 г. на АСП
административна практика, стр. 55
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 8
административна практика, стр. 55
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 9
административна практика, стр. 56
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 10
административна практика, стр. 57
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 11
административна практика, стр. 58
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 12
административна практика, стр. 59
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 13
административна практика, стр. 60
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 14
административна практика, стр. 61
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 15
административна практика, стр. 62
Програма ПРОГРЕС ­ Социалната политика по-близо до хората
авторски материал, стр. 76