ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 10
Кога е налице дискриминация при упражняване правото на труд
авторски материал, стр. 5
Възникване на трудово правоотношение от конкурс или от трудов договор
авторски материал, стр. 9
Договорът за заместване е срочен
авторски материал, стр. 12
Работодателят не дължи предизвестие при изпитателен срок в негова полза
авторски материал, стр. 13
Пред съда се явяват и старият, и новият работодател
авторски материал, стр. 15
Неползван отпуск не може да се прехвърля в новата фирма
авторски материал, стр. 16
Предизвестието може да се замени с обезщетение
авторски материал, стр. 17
Предизвестието за уволнение се оттегля писмено
авторски материал, стр. 18
Отправяне на писменото предизвестие при уволнение по чл. 328, ал. 1, точка 10 КТ
авторски материал, стр. 19
За държавните служители ползването на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете се урежда от Кодекса на труда, а не от Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 23
Прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа по назначаването срещу уговорено обезщетение
авторски материал, стр. 25
Писмо № 04-04-116 от 12.09.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 27
Писмо № 03-18-42 от 2.10.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 29
Европейски измерения на управлението на човешките ресурси в България
авторски материал, стр. 30
Изменения и допълнения в наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал, стр. 35
Допълнителното трудово възнаграждение за работа през нощта може да е с постоянен характер
авторски материал, стр. 36
Отново за допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
авторски материал, стр. 38
Заплащане и стаж при стачка
авторски материал, стр. 41
Програма “Старт на кариерата” - финансово подпомагане на работодателите, наемащи на работа младежи, завършили висше образование
авторски материал, стр. 43
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 1
авторски материал, стр. 49
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 2
авторски материал, стр. 50
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 3
авторски материал, стр. 51
Индексиране на пенсиите от 1 октомври 2007 година
авторски материал, стр. 53
Индексиране на пенсиите от 1 октомври 2007 година
авторски материал, стр. 53
Висшистите могат да направят осигурителни вноски за пенсия
авторски материал, стр. 55
Висшистите могат да направят осигурителни вноски за пенсия
авторски материал, стр. 55
Ползване на отпуск поради временна неработоспособност, непосредствено след отпуск за гледане на малко дете
авторски материал, стр. 56
Ползване на отпуск поради временна неработоспособност, непосредствено след отпуск за гледане на малко дете
авторски материал, стр. 56
Прилагане на схемите за социална сигурност по отношение на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
авторски материал, стр. 58
Прилагане на схемите за социална сигурност по отношение на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
авторски материал, стр. 58
Писмо № 94И-1653-1 от 10.09.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 26-1744-4 от 21.09.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 66-05-5 от 25.09.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 25-09-08 от 25.09.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Запазва се равнището на доходите за достъп на пенсионираните лица до помощи за отопление, независимо от увеличението на пенсиите от 1 октомври 2007 г.
авторски материал, стр. 69
Профилактичните прегледи ­ задължителни за здравноосигурените лица
авторски материал, стр. 70
Профилактичните прегледи ­ задължителни за здравноосигурените лица
авторски материал, стр. 70
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 25/2007
авторски материал, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 26/2007
авторски материал, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 27/2007
авторски материал, стр. 75
Размер и изчисляване на обезщетенията за временна неработоспособност. Възнаграждения за първия работен ден от неработоспособността
авторски материал, стр. 88
Размер и изчисляване на обезщетенията за временна неработоспособност. Възнаграждения за първия работен ден от неработоспособността
авторски материал, стр. 88