ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2007 г., кн. 08
Съчетаването на гъвкавостта и сигурността за работници/служители и работодатели ­ отговор на глобализацията и начин за усъвършенстване на трудовото законодателство
авторски материал, стр. 5
Работникът или служителят трябва да ползва реално платения си годишен отпуск. Компенсирането на платения отпуск с обезщетение, докато съществува трудовото правоотношение, е забранено
авторски материал, стр. 15
Писмо № 67/41 от 14.06.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 0402/530 от 20.06.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 94ВВ/221 от 27.06.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 94СС/32 от 29.06.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Писмо № 94ЛЛ/144 от 09.07.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 24
Последните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (приета с ПМС № 77 от 2002 г.)
авторски материал, стр. 26
В дирекциите “Бюро по труда” се предлагат услуги на работодатели, желаещи да наемат на работа учащи се, които искат да работят през свободното си от учение време
авторски материал, стр. 31
Методически насоки за работа на специализираните институции за социални услуги и социални услуги в Общността* по изпълнение на стандартите и критериите за здравни грижи
административна практика, стр. 35
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 48
Кратък обзор на Кралство Испания и българската общност в страната
авторски материал, стр. 62