ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06
Утвърждаване на оздравителния план
авторски материал, стр. 5
Прехвърлянето на предприятието на търговеца и последиците от това в нов аспект
авторски материал, стр. 12
Решение № 364 от 23.05.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 14
Решение № 155 от 13.03.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 16
Решение по МАД № 17 от 2005 г., постановено на 20.03.2006 г.
арбитражна практика, стр. 19
Значение на формата на договорите
авторски материал, стр. 22
Проблеми на цесията
авторски материал, стр. 31
Решение № 279 от 29.05.2007 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 38
Решение № 27 от 6.02.2007 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 40
Производство за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕО
авторски материал, стр. 44
Въпроси и отговори по обществени поръчки - 1/2007
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по обществени поръчки - 2/2007
авторски материал, стр. 54
Обжалване на решенията, действията или бездействията на възложителите на обществени поръчки
административна практика, стр. 56
Особености на определянето на съответен пазар при наличие на свързани пазари
авторски материал, стр. 62
Договорът за наем на сейф
авторски материал, стр. 71
Реформата на Общата организация на пазара на плодове и зеленчуци в ЕС и възможностите на българските производители - Част I
авторски материал, стр. 76
Нови изисквания за безопасност на запалките
авторски материал, стр. 82
Съвет на Европейския съюз
авторски материал, стр. 85