ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 06
Отчитане на нетна инвестиция в чуждестранна дейност
авторски материал, стр. 5
Въпроси и отговори от счетоводната практика
авторски материал, стр. 9
Финансови предизвикателства - Деривативи и внедрени деривативи - 1
авторски материал, стр. 12
Данъчно третиране на дивидентите в Европейския съюз
авторски материал, стр. 15
Пренасяне на загуби от минали години за финансовата 2007 година
авторски материал, стр. 23
Облагане на доходите от дивиденти на местни и чуждестранни физически лица
авторски материал, стр. 28
Начисляване на ДДС със ставка 7 на сто от хотелиерите
авторски материал, стр. 38
Решение № 1608 от 14.02.2007 г. на ВАС, I о.
съдебна практика, стр. 41
Данъчно-осигурителната информация ­ събиране, предоставяне и разкриване
авторски материал, стр. 44
Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал, стр. 49
Въвеждане на Директива 2005/68/ЕО относно презастраховането и други предстоящи регулаторни промени
авторски материал, стр. 59
Управление и контрол на средствата от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС
авторски материал, стр. 65
Българските финансови пазари между 15 май и 15 юни 2007 г.
авторски материал, стр. 71