ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2007 г., кн. 05
Писмо № 70/7 от 21.03.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 08/169 от 26.03.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 26/79 от 26.03.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 26/100 от 26.03.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94СС/113 от 26.03.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 91-01-0108 от 04.04.2007 г. на АЗ
административна практика, стр. 18
Писмо № 91-01-0110 от 05.04.2007 г. на АЗ
административна практика, стр. 20
Указание № 91-01-96 от 06.04.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 48
Указание № 01-01-102 от 18.04.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 50