ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 03
Надзорният орган и оздравяването на търговеца ­ понятие, функции
авторски материал, стр. 5
Договор за установяване на съвместен контрол върху активи при смесени предприятия
авторски материал, стр. 17
Решение № 708 от 16 ноември 2006 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 27
По въпроса за сключване на договор по електронен път
авторски материал, стр. 29
Решение № 30 от 8.02.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 37
Решение по ВАД № 129/2005 г., постановено на 23.01. 2006 г. от АС при БТПП
съдебна практика, стр. 39
Решение по ВАД № 69/2005 г., постановено на 15.03.2006 г. от АС при БТПП
съдебна практика, стр. 41
Кой заплаща възнаграждението на особения процесуален представител по търговските дела?
авторски материал, стр. 42
Решение по ВАД № 80/2003 г., постановено на 10.02.2006 г. от АС при БТПП
съдебна практика, стр. 50
Решение по ВАД № 68/2005 г., постановено на 06.03.2006 г. от АС при БТПП
съдебна практика, стр. 51
Въпроси и отговори по закона за обществените поръчки - 3
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по закона за обществените поръчки - 2
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по закона за обществените поръчки - 1
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по закона за обществените поръчки - 5
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по закона за обществените поръчки - 4
авторски материал, стр. 53
Изискуеми документи при участие на консорциум в процедури за възлагане на обществени поръчки
административна практика, стр. 59
Практика на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд по приложението на чл. 33, ал. 1 ЗЗК
авторски материал, стр. 61
Правeн режим на лизинга след влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз (ЕС)
авторски материал, стр. 66
Маркировката "СЕ" задължителна от 1 януари 2007 г.
авторски материал, стр. 74
Логистика във фирмата
авторски материал, стр. 77
Гражданското дружество като общност
авторски материал, стр. 88