ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 03
Предварителен договор за учредяване право на строеж
авторски материал, стр. 5
Продажба на имоти с тежести
авторски материал, стр. 15
Как да купя земята, върху която съм построил вила
авторски материал, стр. 17
Решение № 1297 от 20.10.2006 г. IV г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 18
Водовземане, водоползване и позване по смисъла на Закона за водите
авторски материал, стр. 22
Натура 2000: някои правни проблеми и предизвикателства
авторски материал, стр. 29
Съпружеска имуществена общност при брак с чужденец
авторски материал, стр. 34
Продажба на дял от имот след развод
авторски материал, стр. 42
Решение № 61 от 23.02.2006 г. I г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 43
Нови изисквания към собствениците при продажба на земеделски земи
авторски материал, стр. 45
Възстановяването и поддържането на сградния фонд по ЗУТ
авторски материал, стр. 54
Мерки за насърчаване на инвеститорите
авторски материал, стр. 62
Имуществени права на изпълнителите върху записани изпълнения
авторски материал, стр. 69
Полезният модел – принудителни лицензии за упражняване на права
авторски материал, стр. 75
Европейският парламент
авторски материал, стр. 80