ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2006 г., кн. 12
Стачката на лекари ­ не и за сметка на болните
авторски материал, стр. 5
Дължи ли се обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ на бивши служители от системата на МВР и МН
авторски материал, стр. 8
Право на платен годишен отпуск на лица с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто
авторски материал, стр. 11
Давностни срокове в трудовото законодателство
авторски материал, стр. 13
Уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ е по преценка на работодателя
авторски материал, стр. 15
Стратегията за обучение на служителите в администрацията
авторски материал, стр. 17
Информиране и консултиране на работниците и служителите
авторски материал, стр. 19
Писмо № 19-00-322 от 27.10.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 22
Писмо № 04-11-53 от 22.11.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 24
Възнаграждение за платен отпуск, ползван в период на увеличение на заплатите в бюджетна организация
авторски материал, стр. 25
Извършване на оценка на риска в предприятието
авторски материал, стр. 27
Как ще работим в ЕС от 1 януари 2007 г.?
авторски материал, стр. 34
Евроинтеграция - свободно движение на хора - 13/2006
авторски материал, стр. 36
Евроинтеграция - свободно движение на хора - 14/2006
авторски материал, стр. 38
Обжалване на ревизионен акт по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал, стр. 39
Обжалване на ревизионен акт по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал, стр. 39
За осигурителен стаж се признават само 30 дни неплатен отпуск
авторски материал, стр. 45
За осигурителен стаж се признават само 30 дни неплатен отпуск
авторски материал, стр. 45
Начисляване на осигурителни вноски върху получено обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
авторски материал, стр. 46
Начисляване на осигурителни вноски върху получено обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 10/2006
административна практика, стр. 48
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 11/2006
административна практика, стр. 49
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 12/2006
административна практика, стр. 50
Писмо № 92-477-1 от 15.11.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 51
Писмо № 26-1675-1 от 9.11.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 51
Социалната услуга “Личен асистент”
авторски материал, стр. 53
Когато обезщетенията за раждане се дублират, се плаща по-изгодното
авторски материал, стр. 54
Какво още трябва да знаем за Европейската здравноосигурителна карта?
авторски материал, стр. 56
Какво още трябва да знаем за Европейската здравноосигурителна карта?
авторски материал, стр. 56
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 3/2006
административна практика, стр. 60
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 5/2006
административна практика, стр. 61
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 4/2006
административна практика, стр. 61
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 6/2006
административна практика, стр. 62
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 7/2006
административна практика, стр. 63
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 8/2006
административна практика, стр. 64
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 9/2006
административна практика, стр. 66