ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2006 г., кн. 11
Социални партньори в три области се включиха в механизъм за ранно информиране на НИПА за възникващи колективни трудови спорове
административна практика, стр. 5
Писмо № 26/310 от 12.07.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94ДД/304 от 24.07.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94ЖЖ/186 от 26.07.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94BB/331 от 01.09.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 94ББ/102 от 25.08.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 26/482 от 09.10.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 92/759 от 24.10.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Европейска седмица по безопасност и здраве при работа през 2006 г.
авторски материал, стр. 24
Как трябва да се оформи трудовата книжка на работник, с който са прекратени трудовите правоотношения?
авторски материал, стр. 29
Кои компоненти на материалните условия могат да се включат в обхвата на чл. 46 КТ?
авторски материал, стр. 31
Нови мерки за подобряване пригодността за заетост на работната сила
авторски материал, стр. 34
Указание № 90193-0376 от 31.08.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 39
Писмо № 9303.0792 от 28.09.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 43
Писмо № 9303.0792 от 28.09.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 44
Указание № 91-192 от 09.08.2006 г. на АСП
административна практика, стр. 63
Указание № 9103-10 от 11.09.2006 г. на АСП
административна практика, стр. 72
Представяне на изследването на “Галъп Интернешънъл” за нагласите на населението на България на възраст от 15 до 60 години за потенциална емиграция от страната (септември 2006 г.)
авторски материал, стр. 74