ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2006 г., кн. 07
Промените в Кодекса на труда - стъпка в развитието на индустриалните отношения
авторски материал, стр. 5
Прекратяване на трудов договор поради болест
авторски материал, стр. 40
Право на платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 42
Писмо № 0413.0630 от 04.04.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 45
Писмо № 91.01.0336 от 21.06.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 47
Методика за оценка на проекти, предоставяни за финансиране чрез обявен конкурс със средства на Агенцията за хората с увреждания по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 17 от Правилника за прилагане на ЗИХУ
административна практика, стр. 50
Разширяването на Европейския съюз и миграцията от България и Румъния към Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
авторски материал, стр. 59