ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2006 г., кн. 05
Правна характеристика на трудовия, гражданския и мениджърския договор (договорът за възлагане на управлението)
авторски материал, стр. 5
Писмо № 66/04 от 27.03.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94СС/34 от 06.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 29/03 от 03.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 03/151 от 21.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 21/236 от 28.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94ВВ/402 от 25.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 61/183 от 26.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 92/759 от 26.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Националният план за борба с бедността и социалната изолация ­ нова крачка за защита на най-бедните слоеве от населението
авторски материал, стр. 20
Писмо № 26/486 от 15.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 23
Писмо № 26/475 от 18.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 24
Каква е минималната часова ставка в строителството?
административна практика, стр. 25
Може ли СБКО да се начислява и да се изплаща със заплатата?
административна практика, стр. 26
Условия за регистрация на безработни, когато участват в курсове за квалификация
авторски материал, стр. 45
Услуги, които предлага дирекция "Бюро по труда" за устройване на безработен на подходящо работно място
авторски материал, стр. 48
Писмо № 9101.0244 от 18.04.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 51
Указание № 9100-54 от 06.02.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 53
Указание № 9100-60 от 13.02.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 54
Указание № 9100-64 от 13.02.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 58
Указание № 91-01-6 от 10.01.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Указание № 91-01-6 от 10.01.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 58