ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2006 г., кн. 03
Вещни правоотношения при договора за изработка
авторски материал, стр. 5
Как купуваме имот, даден под наем
авторски материал, стр. 13
Пълномощно за разпореждане с недвижим имот
авторски материал, стр. 15
Решение № 3044 от 4.01.2006 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 16
Решение № 3043 от 4.01.2006 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 19
Анализ на последните изменения и допълнения на Закона за държавната собственост
авторски материал, стр. 23
Ползване, плодоползване, сервитути и използване на гори и земи от горския фонд
авторски материал, стр. 31
Преобразуване на лично имущество на съпруг
авторски материал, стр. 39
Спор за материално право не може да се съедини с иск за делба
авторски материал, стр. 45
Лишаване от наследство
авторски материал, стр. 47
Решение № 506 от 8.07.2005 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 49
Валидност на нотариалните действия и законовите основания за тяхната нищожност
авторски материал, стр. 53
Иск за обезщетение по Закона за авторското право и сродните му права
авторски материал, стр. 62
Кадастърът и правната сигурност
авторски материал, стр. 90