ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2006 г., кн. 01
Изменения и допълнения на Наредба № 5 от 2002 г.
авторски материал, стр. 5
По нов начин се определят видовете работи, за които се установява намалено работно време и допълнителен платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 8
Физиологични почивки в работния ден
авторски материал, стр. 13
Командироване на бременни жени и майки с деца
авторски материал, стр. 16
Решение № 1720 от 31.10.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 18
Държавният служител има право на обезщетение за неползван отпуск за времето, през което не е съществувало служебно правоотношение поради незаконно уволнение
авторски материал, стр. 21
Несъвместимост на служебно и трудово правоотношение
авторски материал, стр. 24
Писмо № 04.01-331 от 22.11.2005 г. на МДААР
административна практика, стр. 28
Заплащане за работа в дните на официалните празници
авторски материал, стр. 31
База при изчисляване на обезщетения по Кодекса на труда
авторски материал, стр. 33
Допълнително възнаграждение за продължителна работа (клас) при изпълняване на длъжност или работа на отсъстващ работник или служител 
авторски материал, стр. 35
Система за управление на безопастността и здравето в предприятието
авторски материал, стр. 37
Професионално ориентиране и консултиране на търсещите работа лица
авторски материал, стр. 45
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 01/2006
авторски материал, стр. 48
Бюджетът на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
авторски материал, стр. 52
Бюджетът на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
авторски материал, стр. 52
Новият данъчно-осигурителен процесуален кодекс
авторски материал, стр. 56
Новият данъчно-осигурителен процесуален кодекс
авторски материал, стр. 56
Писмо № 92-05-63 от 30.11.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 92-05-63 от 30.11.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 04-02-472 от 15.12.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 04-02-472 от 15.12.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 66-13-56 от 19.12.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 66-13-56 от 19.12.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 04-02-467 от 21.12.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 04-02-467 от 21.12.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
За получаването на месечна добавка за социална интеграция и през 2006 г., се изисква подаването на нова молба
авторски материал, стр. 70
Писмо № 19-01-196 от 16.12.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 71
Писмо № 19-01-196 от 16.12.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 71
Писмо № 19-01-197 от 16.12.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 73
Писмо № 19-01-197 от 16.12.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 73