ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2006 г., кн. 01
Дружество в процес на учредяване
авторски материал, стр. 5
Решение № 395 от 15.08.2005 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 12
Решение № 450 от 10.06.2005 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 16
Задължението на довереника по чл. 283, ал. 3 ЗЗД
авторски материал, стр. 19
Решение № 442 от 13.06.2005 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 25
Решение № 972 от 23.11.2005 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 29
Оспорване на решенията на възложителите на малки обществени поръчки. Правна възможност или недопустимост.
авторски материал, стр. 32
Новата правна рамка на потребителските договори, сключвани чрез Интернет и електронна поща
авторски материал, стр. 38
Организация на контрола върху безопасността на храните
авторски материал, стр. 43
Новият Закон за защита на потребителите
авторски материал, стр. 52
Какво трябва да знаят производителите на грозде в България преди присъединяването на страната към Европейския съюз
авторски материал, стр. 60
Измами с ценни книжа
авторски материал, стр. 66
Българският капиталов пазар в началото на 2006 г.
авторски материал, стр. 75
Финансови пазари - речник на основните понятия (01.2006 г.) Участници на финансовите пазари. Колективни инвестиционни схеми
авторски материал, стр. 78
Новият регламент, прилагащ чл. 81 и 82 от ДЕО и нуждата от реформа на българското законодателство
авторски материал, стр. 80
Преобразуване на Българския институт по стандартизация в неправителствена организация
авторски материал, стр. 88