ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2005 г., кн. 11
Измененията в Правилника за вписванията
авторски материал, стр. 7
Някои практически проблеми на предварителните договори за покупко-продажба на недвижими имоти
авторски материал, стр. 14
Правото на строеж се погасява след пет години
авторски материал, стр. 22
Решение № 281 от 13.04.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 24
Легитимация на собствениците на земеделски имоти и значение на изработените за тези имоти планове
авторски материал, стр. 27
Покупка на дадена под аренда земя
авторски материал, стр. 34
Кодексът на международното частно право и наследяването по завещание
авторски материал, стр. 36
Възстановяване на запазена част от наследството
авторски материал, стр. 41
Наследяването на деца от различни бракове
авторски материал, стр. 43
Решение № 287 от 21.06.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 45
Решение № 91 от 4.05.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 47
Необходимостта от съгласие при преустройство и промяна на предназначението на обекти в сгради - етажна собственост
авторски материал, стр. 50
Как се премахват опасни строежи
авторски материал, стр. 56
Авторски и вещни права
авторски материал, стр. 58
Информация за обектите на индустриална собственост в Интернет
авторски материал, стр. 66
Националният и общинските концесионни регистри
авторски материал, стр. 73
Ипотеката (особености във връзка с нейния учредител, съдържание, видове и прекратяване)
авторски материал, стр. 88