ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2005 г., кн. 10
Писмо 92/454 от 07.07.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо 94КК/183 от 15.07.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо 94НН/195 от 28.07.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо 94АА/273 от 05.08.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо 26/299 от 25.08.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Анализ на резултатите от извършените специални проверки в училища и детски градини по спазване на трудовото законодателство в т. ч. здравословни и безопасни условия на труд в икономическа дейност “Образование” през първо полугодие на 2005 г.
административна практика, стр. 20
Програма “Преодоляване на бедността”
административна практика, стр. 27
Методика за оценка на проекти, предоставяни за финансиране със средства на Агенцията за хората с увреждания по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 17 от Правилника за прилагане на ЗИХУ
административна практика, стр. 45
Указание № 91-01-189 от 18.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Указание № 91-01-189 от 18.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Указаниe № 91-01-199 от 26.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Указаниe № 91-01-199 от 26.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Указание № 91-01-220 от 10.08.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Указание № 91-01-220 от 10.08.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Преглед на националните мерки, прилагани от 25-те държави-членки на ЕС през периода 1 май 2004 г. до 30 април 2006 г.
авторски материал, стр. 73
Указание № 91-01-205 от 29.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 88
Указание № 91-01-205 от 29.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 88