ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2005 г., кн. 09
Писмо № 9433/62 от 15.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 26/207 от 15.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94ММ/280 от 15.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94СС/326 от 24.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 26/215 от 24.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94ВВ/238 от 24.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 62/66 от 24.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 26/231 от 24.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 29/4 от 29.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 0413/282 от 14.07.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 94ТТ/126 от 03.08.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Програма на Европейската общност “Насърчителни мерки в сферата на заетостта”
авторски материал, стр. 29
Указание № 9193.0273 от 22.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 38
Указание № 9193/0339 от 09.08.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 39
Писмо № 94.ГГ.0067 от 20.07.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 40
Писмо № 94.Е.0036 от 12.08.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 42
Указание № 91-01-162 от 24.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Указание № 91-01-162 от 24.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Указание № 91-01-163 от 24.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Указание № 91-01-163 от 24.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Указание № 91-01-181 от 05.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 77
Указание № 91-01-181 от 05.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 77
Указания № 91.01-184 от 11.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 79
Указания № 91.01-184 от 11.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 79
Федерална Република Германия ­ някои аспекти от имиграционната политика на страната във връзка с демографските тенденции
авторски материал, стр. 87