ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2005 г., кн. 04
Първата промяна в Кодекса на труда през 2005 г.
авторски материал, стр. 5
Срокът на договора не се увеличава с времето за отпуск
авторски материал, стр. 8
Срок за изпитване при трудово правоотношение, възникнало от конкурс
авторски материал, стр. 9
Шофьор не може да полага допълнителен труд
авторски материал, стр. 11
Уволнение при спиране на работа за повече от 15 работни дни ­ чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ
авторски материал, стр. 12
Въпроси и отговори по трудови отношения - 2/2005
авторски материал, стр. 16
Въпроси и отговори по трудови отношения - 1/2005
авторски материал, стр. 16
Въпроси и отговори по трудови отношения - 3/2005
авторски материал, стр. 16
Въпроси и отговори по трудови отношения - 5/2005
авторски материал, стр. 17
Въпроси и отговори по трудови отношения - 4/2005
авторски материал, стр. 17
Държавните служители ползват отпуските си реално. По изключение неползвани отпуски могат да бъдат обезщетявани с пари
авторски материал, стр. 18
Временно отстраняване от работа на държавен служител
авторски материал, стр. 20
Писмо № 04.10-41 от 11.03.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 22
Писмо № 06.00-58 от 14.03.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 23
Писмо № 05.15-172 от 17.03.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 24
Писмо № 07.00-4 от 17.03.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 26
Как се постъпва, когато работник или служител има право да получи пари от Фонда за гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 27
Заплащане за положен труд на различни основания
авторски материал, стр. 30
Обучение по безопасност на труда в строителството
авторски материал, стр. 31
Регистрацията в дирекциите “Бюро по труда” се извършва в деня на подаване на заявление ­ декларация от лицата
авторски материал, стр. 35
Изпълнение на мирновременна алтернативна служба и право на регистрация в дирекция “Бюро по труда” след прекратяването й
авторски материал, стр. 37
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 38/2005
авторски материал, стр. 41
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 39/2005
авторски материал, стр. 42
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 40/2005
авторски материал, стр. 45
Изменения и допълнения на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал, стр. 47
Изменения и допълнения на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал, стр. 47
Какви нови данни се попълват в Декларация - Обр. № 1 на НОИ “Данни за осигуреното лице” от 2005 г.
авторски материал, стр. 62
Какви нови данни се попълват в Декларация - Обр. № 1 на НОИ “Данни за осигуреното лице” от 2005 г.
авторски материал, стр. 62
Писмо № 26-1400-1 от 08.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 26-1400-1 от 08.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 26-732-1 от 12 март 2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 26-732-1 от 12 март 2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 92-539-1 от 15.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 94А-975-1 от 12.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 92-539-1 от 15.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 94А-975-1 от 12.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 66-03-7 от 16.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 66-03-7 от 16.03.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Възстановяване на осигурителите на изплатените за тяхна сметка семейни помощи за деца по Закона за семейните помощи за деца
авторски материал, стр. 70
Помощта за отглеждане на дете до 1 година по Закона за семейните помощи за деЦА е 100 лв.
авторски материал, стр. 74
Здравното осигуряване в страните от Европейския съюз. Преглед на европейската практика
авторски материал, стр. 76
Здравното осигуряване в страните от Европейския съюз. Преглед на европейската практика
авторски материал, стр. 76
Писмо № 19-03-27 от 24.02.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 80
Писмо № 19-03-27 от 24.02.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 80
Писмо № 19-09-28 от 01.03.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81
Писмо № 19-03-35 от 01.03.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81
Писмо № 19-09-28 от 01.03.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81
Писмо № 19-03-35 от 01.03.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81
Въвеждане на европейските изисквания по здравословни и безопасни условия на труд в българското трудово законодателство
авторски материал, стр. 88