ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2005 г., кн. 03
Конкурс се провежда, само когато длъжността е свободна
авторски материал, стр. 5
Извънредния труд и компенсацията му с почивка
авторски материал, стр. 7
Прекратяване на трудов договор по чл. 327, т. 2 КТ след отправено предизвестие по чл. 326, ал. 1 КТ
авторски материал, стр. 10
Заповедта за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ следва да се мотивира
авторски материал, стр. 12
За уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ не се подава молба от работника или служителя
авторски материал, стр. 15
Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за работещи в различни организации на бюджетна издръжка
авторски материал, стр. 17
Уволнение за минало време не е валидно
авторски материал, стр. 19
Временното отстраняване от служба на държавния служител като задължение на органа по назначаване
авторски материал, стр. 20
Временното отстраняване от служба на държавния служител като задължение на органа по назначаване отличия и награди на държавния служител
авторски материал, стр. 22
Писмо № 06.00-21 от 07.02.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 25
Писмо № 02.11-7 от 18.02.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 26
Писмо № 05.15-71 от 23.02.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 27
Писмо № 20.Н-6 от 23.02.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 27
Заплащане при работа на официалните празници
авторски материал, стр. 29
Право за получаване на допълнително материално стимулиране в края на 2004 г.
авторски материал, стр. 31
Обезщетението за времето, през което уволненият е останал без работа, включва и периода от време на по-ниско заплащане, ако е започнал работа на друго място
авторски материал, стр. 32
Заплащане на нощния труд
авторски материал, стр. 35
Законовата забрана на тютюнопушенето в закритите обществени места и допустимите изключения
авторски материал, стр. 37
Националната програма “Помощ за пенсиониране” през 2005 г.
авторски материал, стр. 41
Права на неосигурената майка при бременност, раждане и отглеждане на дете
авторски материал, стр. 44
Действия при промяна на посочения при регистрацията на лицата в дирекциите “Бюро по труда” постоянен или настоящ адрес
авторски материал, стр. 47
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 35/2005
авторски материал, стр. 49
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 36/2005
авторски материал, стр. 51
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 37/2005
авторски материал, стр. 52
Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване в частта относно задължителното пенсионно осигуряване, в сила от 01.01.2005 г.
авторски материал, стр. 54
Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване в частта относно задължителното пенсионно осигуряване, в сила от 01.01.2005 г.
авторски материал, стр. 54
Осигуряване на едноличен търговец, работещ и по трудови правоотношения
авторски материал, стр. 61
Осигуряване на едноличен търговец, работещ и по трудови правоотношения
авторски материал, стр. 61
Личната пенсия за осигурителен стаж и възраст изключва пенсията за инвалидност поради общо заболяване
авторски материал, стр. 63
Личната пенсия за осигурителен стаж и възраст изключва пенсията за инвалидност поради общо заболяване
авторски материал, стр. 63
Писмо № 04-02-7 от 25.01.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 92-05-4 от 26.01.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 92-05-4 от 26.01.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 04-02-7 от 25.01.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 31-03-1 от 27.01.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 31-03-1 от 27.01.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 04-02-253 от 27.01.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 94Е-490-1 от 03.02.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 04-02-253 от 27.01.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 94Е-490-1 от 03.02.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Месечна добавка за социална интеграция
авторски материал, стр. 70
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 11/2005
авторски материал, стр. 74
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 3/2005
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 4/2005
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 5/2005
авторски материал, стр. 75
Оказване на болнична помощ на здравноосигурени лица
авторски материал, стр. 76
Оказване на болнична помощ на здравноосигурени лица
авторски материал, стр. 76
Писмо № 19-04-1 от 03.02.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81
Писмо № 19-04-1 от 03.02.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81
Писмо № 19-03-224 от 10.02.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 82
Писмо № 19-03-224 от 10.02.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 82