ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2005 г., кн. 02
Писмо № 92/ 913 от 17.12.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 29/40 от 27.12.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94 ММ/675 от 29.12.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94 ЕЕ/ 97 от 06.01.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Министерският съвет прие нов размер на минималната работна заплата
авторски материал, стр. 19
Фонд “Условия на труд” финансира програми с конкретна практическа насоченост и висок социален ефект
авторски материал, стр. 22
Проект “Красива България”
авторски материал, стр. 26
Писмо № 94.Е.0018 от 16.12.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 33
Писмо № 94.Е.0019 от 17.01.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 33
Указание № 9103 - 12 от 02.02.2005 г. на МТСП
авторски материал, стр. 37
Указание № 9103-6 от 14.01.2004 г. на МТСП
авторски материал, стр. 41
Указание № 94-ТТ-4 от 07.01.2005 г. на МТСП
авторски материал, стр. 42
Указание № 91-01-307 от 29.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 43
Указание № 91-01-307 от 29.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 43
Указание № 91-01-310 от 30.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Указание № 91-01-310 от 30.12.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Указание № 91.01-10 от 11.01.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Указание № 91.01-10 от 11.01.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Преговорите с ЕС по Глава 2 “Свободно движение на хора”
авторски материал, стр. 68
Проект “Фамилни центрове за деца”
административна практика, стр. 88