ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2004 г., кн. 12
Продължаване дейността на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала
авторски материал, стр. 5
Прекратяване на участие в дружество с ограничена отговорност с писмено предизвестие от съдружник
авторски материал, стр. 8
Решение № 308 от 15.09.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 12
Решение по МАД № 10/2003 г., постановено на 13.01.2004 г.
арбитражна практика, стр. 15
Отказът на комисионера от изпълнение на поръчката
авторски материал, стр. 17
Защита срещу нарушения на възложителя
авторски материал, стр. 22
Решение по МАД № 14/2003 г. постановено на 22.06.2004 г.
арбитражна практика, стр. 24
Обжалване на административни актове на общината в търговския и гражданския оборот
авторски материал, стр. 26
Решение по ВАД № 142/2003 г. постановено на 24.03.2004 г.
арбитражна практика, стр. 35
Предимства и недостатъци на специалния режим на осребряването при търговската несъстоятелност
авторски материал, стр. 36
Регулиране на винопроизводството в ЕС. Правилата за засаждане на нови лозя
авторски материал, стр. 42
Защитата на потребителите в електронните отношения, или нуждата от транспониране на европейските норми и добри практики
авторски материал, стр. 51
Промени в обхвата на съдебния контрол върху актовете на Комисията за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 60
Изискванията на европейското законодателство за внос на натурални минерални води в Европейския съюз
авторски материал, стр. 67