ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2004 г., кн. 10
Фонд "Условия на труд" подпомага работодателите чрез съфинансиране на проекти по здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 17
Писмо № 94.Е.0011 от 16.07.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 20
Писмо № 94.Е.0012 от 21.07.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 21
Писмо № 94.Е.0013 от 09.09.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 22
Указание № 9100-238 от 29.07.2004 г. на АСП
административна практика, стр. 25
Писмо № 94ЯЯ/0013 от 30.08.2004 г. на АСП
административна практика, стр. 36
Писмо № 94ЕЕ/0034 от 25.06.2004 г. на АСП
административна практика, стр. 36
Писмо № 041579 от 30.09.2004 г. на АСП
административна практика, стр. 38
Указание № 203 от 05.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 39
Указание № 203 от 05.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 39
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 12/2004
авторски материал, стр. 40
Указание № 91-01-204 от 06.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 41
Указание № 91-01-204 от 06.08.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 41
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 13/2004
авторски материал, стр. 42
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 14/2004
авторски материал, стр. 43
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 16/2004
авторски материал, стр. 44
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 15/2004
авторски материал, стр. 44
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 17/2004
авторски материал, стр. 44
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 18/2004
авторски материал, стр. 45
Преференции за собственика на малко предприятие
авторски материал, стр. 47
Европейската здравна карта
авторски материал, стр. 48
Европейската здравна карта
авторски материал, стр. 48
От 1 ноември започва приемането на молби за целева помощ за отопление с електро- и топлоенергия
административна практика, стр. 53
Агенцията по заетостта въведе приемен ден за граждани
административна практика, стр. 55
Започва Национална кампания “Изразходване по предназначение на средствата, предоставени по програми и мерки за насърчаване на заетостта и спазване на трудовото законодателство за лицата, наети по програмите”
административна практика, стр. 59
Харта на клиента
административна практика, стр. 60
Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания
административна практика, стр. 88